قوانین و مقررات

قوانین عمومی

  • مجری تبلیغات و مسئول فروش سرویس های تبلیغات در تلکسیران، گروه تبلیغاتی ادداپ می‌باشد.
  • آگهی تبلیغاتی مشتریان می‌بایستی دارای استاندارد و کیفیت لازم جهت نمایش در سایت تلکسیران باشد و پس از بازبینی و تائید توسط گروه فنی ادداپ قابل نمایش خواهد بود و در صورت وجود اشکالات شکلی، فنی و محتوایی برای اصلاح، مراتب به مشتری اعلان و پس از انجام اصلاحات درسایت تلکسیران نمایش داده می‌شود .
  • فرآیند فسخ سفارش تبلیغات، تنها با جایگزین نمودن در سایر کمپین های تبلیغاتی تلکسیران، میسر می‌باشد.
  • مسئولیت صحت و سقم محتوای تبلیغات با مشتری می‌باشد.

قوانین تبلیغات

  • ۱- کیفیت و استاندارد تیزرها و بنرهای تبلیغاتی، پس از ارسال توسط گروه فنی ادداپ بازبینی و درصورت وجود اشکالات گرافیکی و فنی برای اصلاح به مشتری عودت داده و پس از انجام اصلاحات قابل نمایش خواهد بود.
  • ۲- مجری تبلیغات و مسئول فروش سرویس‌های تبلیغات در تلکسیران، گروه تبلیغاتی ادداپ می‌باشد.
  • ۳- فرآیند فسخ سفارش تیزر تبلیغاتی، تنها با جایگزینی در سایرکمپن های تبلیغاتی تلکسیران، میسر می‌باشد.
  • ۴- مسئولیت صحت و سقم محتوای تبلیغات با مشتری می‌باشد.
  • ۵- درصورت عدم پرداخت هزینه های تبلیغات و یا بلاوصول شدن اسناد پرداخت، ادداپ مجاز به قطع یکجانبه تبلیغات خواهد بود.