logo

عزیز از اینکه ادآپ را برای همکاری انتخاب کرده اید متشکریم،برای شروع همکاری لطفا فرم زیر را تکمیل بفرمائید.

اطلاعات شخصی

اطلاعات تماس

اطلاعات فردی

آپلود ویدیو

برای آشنایی بیشتر تیم اد آپ با شما، ویدئویی را در 60 ثانیه از خود ضبط کنید و خود را معرفی کنید، به علت آنلاین بودن فعالیت اد آپ وجود این ویدئو بسیار ضروری است، در صورتی که توانایی ارسال ویدئو به زبانی غیر از فارسی را دارید، اولویت با زبان های خارجی است.
آپلود مدارک مورد نیاز